Smiley face
Smiley face
Smiley face

Erzincan: Kadınlar Irak parlamentosunda Kürt kadın gurubu oluşturmalı

31-05-2018 12:39:35
KJK Koordinasyonu Üyesi Besê Erzinca, 12 Mayıs seçimlerinde 17 sandalyeye sahip olan Kürt kadın parlamenterlerin, Irak parlamentosunda Kürt kadın gurubu oluşturmaları önerisinde bulundu. Erzincan, Kürt kadın parlamenterlerin parlamentoda üzerlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.KEJWAN FERZANE/BEHDİNAN
 
12 Mayıs da Irak halkı sandık başına gitti. Irak genelinde seçimlere katılım oranı % 44 sınırlarında olurken, Başûrê Kürdistan da ise bu oran daha düşük seviyelerdeydi. Seçimde kazanan partilerden çok, halkın sandıklara gitmemesi dikkat çekti. Yoruma açık Irak seçimi ve sonuçlarını, seçilen kadın parlamenterleri, kadın parlamenterlerin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları KJK koordinasyonu üyesi Besê Erzincan’a sorduk.
 
Irak çok tartışmalı bir seçim sürecini geride bıraktı. Ortaya çıkan bu sonucu nasıl değerlendirdiniz?
 
Irak’ta halkların seçimlere, anayasal sistemlere, parlamentolara inancı oldukça zayıf. Sonucu gördük Irak bütününde seçimlere katılım oranı son derece düşüktü. Aslında genel olarak bakıldığında Ortadoğu’da parlamenter sistemlere karşı pek bir inanç söz konusu değil. Parlamentolar büyük oranda halkın iradesini, taleplerini karşılamaktan uzaktır. Çünkü iktidarda olan partiler halktan ziyade kendi parti ve kişisel çıkarlarını esas alıyorlar. Bu anlamda Irak seçimlerine halkın bu denli az katılımının olması da anlaşılırdır.
 
Irak halkları son yıllarda büyük acılar içinde kaldı. Halkların, mezheplerin birbirine karşı savaşlarında binlerce insan yaşamını yitirdi. DAİŞ saldırıları ile birlikte toplumsal acılara, büyük acılar eklendi. Irak’ta neredeyse yıkılmadık kent kalmadı. Her gün bir kente bir patlama oluyor. Ortadoğu’nun tarihsel merkezleri, kent yapılanmaları, değim yerindeyse tarihi yerle bir oldu. 21. Yüzyılın en vahşi insanlık dramları katliamlar, tecavüzler, göçertmeler, yıkımlar temelinde tam bir toplum kırıma maruz kalındı. Halklar, kadınlar büyük bir acı, yoksulluk, göçler, yıkımlar içinde kıvranıyor.
 
Bu seçimlerde yine Sünniler sürecin dışında bırakıldı. Şiiler’de oldukça parçalı. Bu sonuç toplumu nasıl etkiler?
 
Kapitalist modernist sistem direk ve dolaylı olarak burada halkları, mezhepleri birbirine karşı kışkırtmakta ve kırıma uğratıyor. Böylesi bir tablo içinde yapılan seçimlerde kurulacak iktidarlar ya da koalisyonlar ne kadar çözüm olabilir? Irak’ta Sünnilerin iradesini yansıtan bir siyasi yapılanma görülmemektedir. Tek yanlı gelişecek çözümler ancak yeni sorunların doğmasına neden olabilir. Aynı şekilde Şiiler son derece parçalanmıştır. Bu yönü ile kurulacak hükümetin ne kadar etkili olabileceği, Irak’ta yaşanan sorunlara ne kadar cevap verebileceği konusunda halkların ciddi kaygıları var. Dolayısıyla böyle bir seçim tablosundan sürekli, kalıcı, çözüm üreten bir hükümetin başa gelmesi ihtimali fazla gözükmemektedir.
 
‘Kürt partilerin, stratejik ortaklık sağlaması Kürt halkının yararınadır’
 
Kürtler açısından sonuçlar nasıl okunmalı? 
 
Kürtler açısından seçime katılım oranına bakıldığında orada da Irak parlamentosuna ciddi bir inançsızlığın olduğunu belirtebiliriz. Yine Başurê Kürdistan’da çalışma yürüten 4 Kürt partisinin seçim sonuçlarına itirazları sürüyor. KDP-YNK çeşitli tartışma ve itirazlara rağmen belli bir sonuç alarak çalışmalarını sürdürecekler. Diğer partilerin ise ciddi bir oy kaybına uğradığı görülüyor. Başurê Kürdistan’da halkımızın mevcut partiler dışında yeni arayışlarının olduğu bir kez daha görüldü. Başta Newaya Nu ( Yeni Nesil) olmak üzere yeni siyasal partiler Irak parlamentosunda görev yapacaklar. Önümüzdeki süreçte insanlığın durumu, yine hegemonik dünya sistemi Ortadoğu ve Kürdistan üzerinde egemen olma mücadeleleri göz önüne getirildiğinde Başurê Kürdistan’daki siyasi partiler açısından sürecin ne kadar zorlu geçeceği anlaşılır bir durumdur. Elbette ki Kürt partilerin Irak parlamentosuna katılımları ortak bir strateji ile gerçekleşebilirse Kürt halkı açısından önemli avantajlara ve kazanımlara sebep olabilir.
 
Kadın parlamenterler kadın sorunlarında ortaklaşmalı
 
Irak anayasasına göre kadına ayrılan %25’lik kota var. Bu durum Irak’taki kadının siyasal mücadelesine yansımaları sizce nasıl olur?
 
Irak anayasası belirli düzeyde kadına yer veriyor. Kadın kotasının yüzde yirmi beş olması önemlidir.  Ancak diğer yandan Irak’ta kadınların etkili olması, karar gücü haline gelebilmesi konusunda karşılaştıkları zorluklar çok fazla. Partiler kadın özgürlüğüne önem vermiyor. Bu konuda kadınlar oldukça zorlanıyor. Kadınlar esasen parlamento içinde önemli bir rol oynayabilirler. Ancak bunun için kadınların da kendi özgürlük kimliklerinde bir derinleşme ile kadın örgütlülüğünün gelişmesi önemlidir. Kendi iç örgütlülükleri ve birlikteliklerindeki zayıflıklar etkili ve aktif katılımı engelliyor. Bu konuda daha kararlı bir mücadele ve duruşun gelişmesi gerekir. Önümüzde ki süreçte Irak parlamentosunda görev alan kadınların kadın sorunları üzerinden bir ortaklaşmayı yaşamaları gerekir. Toplumda kadınların yaşadıkları sorunların gündemleştirilmesi kadar çözüm yollarının da aranması önemlidir. Kadınların kadın sorunları üzerinden bir çaba içinde olması toplumdan ve kadınlardan büyük destek almalarını da beraberinde getirir.
 
‘Kadınların mücadelesine etkide bulunacaktır’
 
Alanı uzun bir süredir yakından takip ediyorsunuz, Iraklı kadınların parlamentoya katılımlarını nasıl analiz ediyorsunuz?
 
Geçmiş süreçlerde Irak parlamentosuna bakıldığında kadın rengi son derece az yansıyordu. Elbette ki başta Arap kadınları olmak üzere tüm kadınların yaşadığı zorlanmalar anlaşılıyor. Erkeklerin bu denli egemenlikli bir yaklaşım içinde olması, böylesi bir parlamentoda kadın olarak rengini, kimliğini yansıtmak zordur. Bu anlamda zayıflıkları, eksiklikleri ne olursa olsun kadınların böylesi bir ortam da ciddi bir mücadele ve kendi varlığını ortaya koyma temelinde bir duruş içinde olduklarına inanıyorum. Bundan sonra ki dönem açısından da kadınlar belli bir mücadele duruşu içinde olacaklardır. Dolayısı ile Irak parlamentosunda kadınların varlığının ve mücadelesinin, kadınların toplumsal yaşam içindeki var olma mücadelesine önemli bir etki yapacağını düşünüyorum. Irak parlamentosunda, siyasal hayatta kadınların aktif bir mücadele içinde olması, kadınlar açısından son derece önemlidir. Çünkü kadınların Ortadoğu’da en fazla dışlandıkları, hiçe sayıldıkları alan siyaset alanlardır. Bu alanda özgür kadın bilinci ve örgütlülüğünün gelişmesi ile daha güçlü sonuçlara doğru evirilen bir kadın gelişimi söz konusu olabilir.
 
‘Kürt kadın parlamenterlerin daha önemli bir rolü bulunmaktadır’
 
Kürt kadınları da parlamentoya girdi. Sizce bu nasıl bir sonuç yaratır?
 
Burada Kürt kadın parlamenterlere daha önemli bir rol düşmektedir. 46 Kürt vekilden 17’si kadın. Bu önemli bir orandır. Daha da gelişebilir. Kürt kadınları ulusal mücadelede, özgürlük ve demokrasilerin gelişiminde geçmiş süreçlerde önemli bir tecrübeye sahipler. Başurê Kürdistan’da kadınlar yaşamın tüm alanlarında giderek daha görünür olmaya başladılar. Bence Başurê Kürdistan’da şimdiye kadar etkili olan partiler kadınların önünü açmada, geliştirmede son derece yetersiz kaldılar. Seçim zamanlarında kadın adaylar çok ciddi zorlanmalar yaşadılar. Kimi zaman seçim çalışmalarını bile yapamaz duruma getirildiler. Bu yönü ile kadınların başta siyaset olmak üzere toplumsal alanın birçok boyutuna girmesini engelleyen egemen erkek yaklaşımları var. Kadınların evde kalması ve sadece bir anne olarak yaşamda yerini almasına inanan feodal-geleneksel yaklaşımlar kadın açısından son derece zorlayıcıdır. Partilerin seçim bildirgelerinde kadına ilişkin bölümler, talepler, öneriler, planlamalar son derece yetersiz. Örneğin KDP kendi seçim bildirgesinde kadına yer vermemesi ciddi bir eleştiri konusudur. KDP içinde önemli sayıda kadın vekil var. Elbette ki bu kadınlar kadın özgürlüğü açısından da önemli bir rol oynama görevi ile karşı karşıyadırlar. Bu açıdan gerçekten Irak’ta, Başurê Kürdistan’da her açıdan kadınların siyasi hayata katılmaları sembolik olmaktan tamamen çıkmalıdır. Bu anlamı ile daha ciddi bir kadın özgürlük mücadelesine, kimliğine ve örgütlülüğüne ihtiyaç vardır.
 
‘Kürt kadınları Ortadoğu’da özgürlükçü kişilikleri temsil etmektedir’
 
Ortadoğu da Kürt kadınları artık hangi partiden olurlarsa olsunlar çok önemli bir özgürlük bilinci, arayışı yakalamış durumdadırlar. Kürt kadınları Ortadoğu’da özgürlüğü kişiliklerinde temsil etmekteler. Irak parlamentosunda yer alan Kürt kadınları ortak bir Kürt kadın gurubu oluşturabilirler. Geçen dönemlerde bu fazla başarılamadı. Dar hizipçi, milliyetçi yaklaşımlardan kendilerini kurtarıp bunu başarabilirler. Irak’taki halkların, mezheplerin birlikte, kardeşçe özgür yaşamasında Kürt kadınların önemli birleştirici bir rol oynayacağına inanıyorum. Kürt kadınlarının örgütlü olabilmesi, örgütlü davranabilmesi, özelde kadın sorunları ancak genel olarak da Başur’daki Kürt birliği ve Irak’ta yaşayan halkların birlikteliğinin sağlanmasında etkili öncü rolü doğru bir yaklaşımla sağlayabileceklerini düşünüyorum. Yine Iraklı parlamenter kadınlarla çeşitli biçimlerde ortaklaşmanın, tutum belirlemenin arayışı içinde de olabilmeliler.
 
‘4 parça Kürdistan’da Kürt kadınlarının ulusal birliğini birleştirici olmalıdır’
 
4 parça Kürdistan’da Kürt kadınlarının ulusal birliği açısından da önemli, destekleyici ve birleştirici bir rol oynayacaklarına da inanıyorum. Kadınlar mutlaka Kürt halkının birliğinin sağlanması için öncü ve aktif duruş içinde olmalıdır. Kısaca Başurê Kürdistanlı kadın parlamenterlerin çok yönlü görevlerinden biri de bu olmalıdır.
 
‘Irak’ta kadın muhalefeti ve alternatif kadın örgütlenmeleri artacaktır’
 
Tevgere Azadi ilk kez bir kadın ile birlikte Irak parlamentosunda yer aldı. Çeşitli Kürt partilerinden kadınlar parlamentoda görev aldılar. Elbette ki kadın özgürlük mücadelesi, Irak’ta, Kürdistan’da giderek daha fazla derinleşecek ve yaygınlaşacaktır. Kadın özgürlük kimliği ve duruşunun gelişmesi ile önümüzdeki süreçte Irak’ta güçlü bir kadın muhalefeti ve giderek alternatif kadın duruşlarının, örgütlenmelerin gelişeceğini şimdiden öngörebiliriz.
 
Bu anlamda Irak parlamentosunda seçilmiş olan Kürt kadın parlamenterlerin bu sorumlukla görevlerine sahip çıkacaklarına, kadın haklarına sahip çıkan, geliştiren bir yaklaşım içinde olacaklarına inanıyor, bu temelde KJK koordinasyonu adına yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Kadın parlamenterlerin kadın hakları ve kadın sorunlarıyla ilgili ortak bir tutum sahibi olmaları ve bu temelde örgütlenmeleri önemlidir.
 
İlgili Haberler
« »


-
RojNews
İletişim


Korek   : +964 7508749379

Asia      : +964 7718835920

Normal : +964 533361295

Email    : rojnewstr@gmail.com
© Copyright 2015 RojNews. Hemû mafên portala ROJNEWS Ajansa Nûçeyan a Roj hatine parastin